แผนการดำเนินงาน

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)
update : 14 เม.ย. 2563
รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [0.21 mb.] [.pdf]

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
update : 27 ม.ค. 2563
ประกาศ [0.09 mb.] [.pdf]
ผด.01 [0.05 mb.] [.pdf]
ผด.02 [0.07 mb.] [.pdf]
ผด.02/1 [0.04 mb.] [.pdf]
ผด.02/2 [0.08 mb.] [.pdf]
ผด.02/3 [0.08 mb.] [.pdf]
ผด.02/4 [0.05 mb.] [.pdf]
ผด.02/5 [0.05 mb.] [.pdf]
ผด.02/6 [0.07 mb.] [.pdf]

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
update : 06 ต.ค. 2561
ประกาศ [0.06 mb.] [.pdf]
แผนการดำเนินงาน [0.17 mb.] [.pdf]
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 [0.08 mb.] [.pdf]
ผด.01 [0.05 mb.] [.pdf]
ผด.02 [0.07 mb.] [.pdf]
ผด.02 [0.08 mb.] [.pdf]
ผด.02 [0.05 mb.] [.pdf]
ผด.02 [0.05 mb.] [.pdf]
ผด.02/1 [0.11 mb.] [.pdf]

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
update : 11 ก.ย. 2560
แผนดำเนินงาน 2 [0.30 mb.] [.pdf]
แผนการดำเนินงาน 1 [0.06 mb.] [.pdf]