ภาพกิจกรรม

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
เทศบาลตำบลบ้านสา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้น
  • 23 ธ.ค. 2562
  • 8