รายงานประจำปี

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
update : 14 เม.ย. 2563
[0.24 mb.] [.jpg]
[0.19 mb.] [.jpg]
[0.21 mb.] [.jpg]
[0.24 mb.] [.jpg]
[0.29 mb.] [.jpg]
[0.37 mb.] [.jpg]

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563
update : 14 เม.ย. 2563
[0.29 mb.] [.jpg]
[0.33 mb.] [.jpg]
[0.42 mb.] [.jpg]
[0.25 mb.] [.jpg]

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563
update : 11 ก.พ. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [0.14 mb.] [.pdf]

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update : 27 ม.ค. 2563
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2562 [0.41 mb.] [.pdf]

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำงวดปีงบประมาณ 2561
update : 09 ม.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ทต.บ้านสา ประจำปีงบประมาณ 2561 [1.39 mb.] [.pdf]

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562
update : 05 พ.ย. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [0.15 mb.] [.pdf]

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
update : 31 ต.ค. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [1.40 mb.] [.pdf]

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
update : 23 พ.ย. 2561
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 [0.23 mb.] [.pdf]
ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 [0.23 mb.] [.pdf]

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
update : 17 พ.ย. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [0.29 mb.] [.pdf]

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
update : 25 ต.ค. 2560
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน p.3 [0.75 mb.] [.pdf]
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน p.2 [0.87 mb.] [.pdf]
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน p.1 [0.54 mb.] [.pdf]
งบแสดงผลการดำเนินงาน p.2 [0.44 mb.] [.pdf]
งบแสดงผลการดำเนินงาน p.1 [0.61 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 7 [0.47 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ6 [0.43 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 5p.2 [0.63 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 5 [1.04 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 3-4 [0.43 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 2 p.6 [0.48 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 2 p.5 [0.53 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 2 p.4 [0.62 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 2 p.3 [0.56 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 2 p.2 [0.53 mb.] [.pdf]
หมายเหตุ 2 p.1 [0.54 mb.] [.pdf]
ข้อมูลทั่วไป [0.80 mb.] [.pdf]
งบแสดงฐานะการเงิน [0.54 mb.] [.pdf]

1 2