รายงานประจำปี

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
update : 09 พ.ย. 2563
[1.61 mb.] [.pdf]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
update : 09 พ.ย. 2563
[1.87 mb.] [.pdf]

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
update : 03 พ.ย. 2563
[9.63 mb.] [.pdf]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
update : 10 ส.ค. 2563
[0.32 mb.] [.pdf]
[0.34 mb.] [.pdf]

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
update : 14 เม.ย. 2563
[0.24 mb.] [.jpg]
[0.19 mb.] [.jpg]
[0.21 mb.] [.jpg]
[0.24 mb.] [.jpg]
[0.29 mb.] [.jpg]
[0.37 mb.] [.jpg]

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563
update : 14 เม.ย. 2563
[0.29 mb.] [.jpg]
[0.33 mb.] [.jpg]
[0.42 mb.] [.jpg]
[0.25 mb.] [.jpg]

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563
update : 11 ก.พ. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส [0.14 mb.] [.pdf]

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update : 27 ม.ค. 2563
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2562 [0.41 mb.] [.pdf]

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำงวดปีงบประมาณ 2561
update : 09 ม.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ทต.บ้านสา ประจำปีงบประมาณ 2561 [1.39 mb.] [.pdf]

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562
update : 05 พ.ย. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [0.15 mb.] [.pdf]

1 2