การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา

Leave A Reply

Your email address will not be published.