การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ในวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา

Leave A Reply

Your email address will not be published.