การลงพื้นที่ตรวจสอบลำเหมืองทุ่งน้อยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสาฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบลำเหมืองทุ่งน้อยและจุดวางท่อ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสาฯ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.