การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในขเตเทศบาลตำบลบ้านสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.