การให้ความช่วยเหลือราษฎรในกรณีเกิดเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลบ้านสา ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ล้มทับกีดขวางทางจราจร ต่อมาในเวลา 16.00 น. นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมไปถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และในวันที่ 23 พ.ค. 66 เทศบาลตำบลบ้านสาได้มอบกระเบื้องมุงหลังคาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยครั้งนี้ โดยสรุปมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 151 ครัวเรือน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านสบหก จำนวน 6 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ จำนวน 10 ครัวเรือน หมู่ 4 บ้านสา จำนวน 30 ครัวเรือน หมู่ 5 บ้านสามัคคี จำนวน 65 ครัวเรือน หมู่ 7 บ้านสาแพะเหนือ จำนวน 3 ครัวเรือน และหมู่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ จำนวน 47 ครัวเรือน