กิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาล ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ม.ค. 65 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ม.ค. 65

   

 

 

   

Leave A Reply

Your email address will not be published.