กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ (วันปี๋ใหม่เมือง) 2565

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 นายสหัสทัย เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา ร่วมกับหัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เนื่องในวันสงกรานต์ (วันปี๋ใหม่เมือง) 2565 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา และขอพรในวันปีใหม่

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.