จ้างจัดทำป้ายโครงไม้ พร้อมป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายโครงไม้  พร้อมป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง   ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave A Reply

Your email address will not be published.