บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3)ประจำปี 2565 เฉพราะรายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 เฉพราะรายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.