ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างสวนนางสนองพร ล่ำสูง) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสาฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.