ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนางทองใบ เก่งจริง – บ้านนายคำปัน แยบคาย) หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนาฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.