วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 เทศบาลตำบลบ้านสาออกให้บริการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสา

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564  เวลา 09:00 – 12:00 น. เทศบาลตำบลบ้านสาออกให้บริการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสา หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.