วันที่ 4-5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 ออกสำรวจพื้นที่ แปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 2

วันที่ 4-5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2564 ออกสำรวจพื้นที่ แปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 2

Leave A Reply

Your email address will not be published.