กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านสาร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดย นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา นายอุทัย เซมา ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสา และนายสหัสทัย เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง พร้อมนี้เทศบาลตำบลบ้านสาร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการขยะ และการแสดงผลิตภัณฑ์OTOP ของอบต.เมืองมาย

Leave A Reply

Your email address will not be published.