วันที่ 18 มิ.ย. 64 งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 18 เดือน มิุนายน พ.ศ 2564 เวลา 09:00 ถึง 12:00 น. งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าขยะมูลฝอย บ้านหมู่ 5 ตำบลบ้านสาฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.