วันที่ 17-19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะนอกพื้นที่

ระหว่างวันที่ 17-19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ2564

วันที่ 17-19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2564  งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านสา ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะนอกพื้น

บ้านแป้น หมู่ที่ 8

Leave A Reply

Your email address will not be published.