เรื่อง เสนอแผนการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  เพื่อให้บริการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Leave A Reply

Your email address will not be published.