แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองวังลาว หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.