โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองทุ่งกลาง หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบ บก.01 ลว. 25 เมษายน 2565

ประกาศประกวดราคา (ดาดลำเหมือง) ลว. 12 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกวดราคา (ดาดลำเหมือง)_

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.