โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากหน้าบ้านนายสมศักดิ์ การขยัน – ทางหลวง 1035 ลำปาง-แจ้ห่ม) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบ บก.01

Leave A Reply

Your email address will not be published.