โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากถนน 1035 – บ้านนายเจริญ เป็นคุณ) หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

บก.01 ลว. 25 เมษายน 2565

ประกาศประกวดราคา (นายเจริญ)_ ลว. 12 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกวดราคา (นายเจริญ)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.