โครงการขยายไหล่ทาง (จากบ้านนายการณ์ ฟังเย็น – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.