โครงการขุดลอกลำเหมืองข้างสวนนางสนองพร ล่ำสูง – ห้วยแป้น หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบ บก.01

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.