โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 และบ้านสามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสาฯ                   
Leave A Reply

Your email address will not be published.