โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ 9 และบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสาฯ
Leave A Reply

Your email address will not be published.