โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 บ้านแป้นเหนือ หมู่ที่ 1 และบ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสาฯ
Leave A Reply

Your email address will not be published.