โครงการ “จิตอาสาคุณธรรม นำคุณค่าสู่องค์กร”

ทต.บ้านสา ได้จัดโครงการ "จิตอาสาคุณธรรม นำคุณค่าสู่องค์กร" ขึ้น ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ และร่วมรับฟังธรรมบรรยาย จากท่านพระครูสันติพนารักษ์

Leave A Reply

Your email address will not be published.