ติดต่อเทศบาล

Address

120 หมูที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

Phone

054-369757
 

Fax

054-369999
 

Email

bansalocal2563@gmail.com