แผนพัฒนา 4 ปี

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
update : 23 ก.ย. 2563
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [0.06 mb.] [.pdf]

ภาพถ่ายการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
update : 05 พ.ค. 2563
ภาพประชาคม 7 มิ.ย. 62 [0.29 mb.] [.pdf]

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
update : 17 เม.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [0.06 mb.] [.pdf]

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
update : 14 เม.ย. 2563
ประกาศแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2563 [0.07 mb.] [.pdf]
บัญชีสุรปโครงการ [0.05 mb.] [.pdf]
รายละเอียดโครงการ [0.06 mb.] [.pdf]

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
update : 14 มิ.ย. 2562
ประกาศ [0.06 mb.] [.pdf]
แผน 1 [0.06 mb.] [.pdf]
แผน 2 [0.22 mb.] [.pdf]
แผน3 [0.05 mb.] [.pdf]
แผน4 [0.11 mb.] [.pdf]
แผน5 [0.11 mb.] [.pdf]
แผน6 [0.06 mb.] [.pdf]
แผน7 [0.07 mb.] [.pdf]
แผน8 [0.08 mb.] [.pdf]
แผน9 [0.07 mb.] [.pdf]

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
update : 06 มี.ค. 2562
เพิ่มเติม (2) [0.04 mb.] [.pdf]
ประกาศ [0.08 mb.] [.pdf]
เพิ่มเติม (1) [0.04 mb.] [.pdf]
เพิ่มเติม (3) [0.04 mb.] [.pdf]

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
update : 20 ส.ค. 2561
ประกาศ [0.07 mb.] [.pdf]

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
update : 12 ก.ค. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 [0.11 mb.] [.pdf]
รายละเอียดเพิ่มเติม 1 [0.06 mb.] [.pdf]
รายละเอียดเพิ่มเติม 2 [0.11 mb.] [.pdf]

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
update : 17 พ.ย. 2560
แผน [0.12 mb.] [.pdf]

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
update : 11 ก.ย. 2560
แผนเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 1 ปี 61-64 [0.29 mb.] [.pdf]

1 2