อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


ประกาสกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
update : 13 มิ.ย. 2563

ประกาสกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [0.38 mb.] [.pdf]

ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
update : 13 มิ.ย. 2563

ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [1.26 mb.] [.pdf]

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
update : 07 ก.ย. 2560

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล [0.08 mb.] [.pdf]