รายงานติดตามประเมินผล

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2562
update : 14 เม.ย. 2563
ประกาศติดตามแผน ปี 62 [0.08 mb.] [.pdf]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบที่ 2 ประจำปี 2561
update : 02 พ.ย. 2561
1 [0.20 mb.] [.pdf]
2 [0.19 mb.] [.pdf]
3 [0.27 mb.] [.pdf]
4 [0.25 mb.] [.pdf]
5 [0.27 mb.] [.pdf]
2 [0.19 mb.] [.pdf]
6 [0.18 mb.] [.pdf]
7 [0.30 mb.] [.pdf]
8 [0.32 mb.] [.pdf]
9 [0.27 mb.] [.pdf]
10 [0.27 mb.] [.pdf]
11 [0.18 mb.] [.pdf]
12 [0.28 mb.] [.pdf]
13 [0.14 mb.] [.pdf]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รอบที่ 1 ประจำปี 2561
update : 22 ต.ค. 2561
ประกาศ [0.07 mb.] [.pdf]
รอบที่ 1 [0.97 mb.] [.pdf]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2560)
update : 14 พ.ย. 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [0.88 mb.] [.pdf]

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
update : 05 ก.ย. 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [0.98 mb.] [.pdf]