ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
Download >>ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้

Download >>ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
Download >> แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Download >> แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

<p> &nbsp;<strong>ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา </strong><strong>เรื่อง&nbsp;&nbsp;&nbsp; มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง </strong><strong>เทศบาลตำบลบ้านสา</strong></p>

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

<p> <strong>ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา&nbsp; </strong><strong>เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ</strong><strong>เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง </strong><strong>พ.ศ. ๒๕๕๖</strong></p>

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ประกาศ >> สอบราคาซื้อถังขยะทรงเหลี่ยม ขนาดความจุ 130 ลิตร จำนวน 360 ใบ

<p> เทศบาลตำบลบ้านสา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถังขยะทรงเหลี่ยมพร้อมฝาถังแบบครอบทรงสามเหลี่ยม มีบานสวิงไว้ สำหรับที่ทิ้งขยะได้ 2 ด้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 360 ใบ (ตามไฟล์แนบ)</p>

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
เอกสารประกอบ การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)

<p> เอกสารประกอบ การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)&nbsp; สามารถดาวน์โหลด</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &gt; ภาคผนวก&nbsp; ก</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &gt; ภาคผนวก&nbsp; ข</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &gt; ภาคผนวก&nbsp; ค</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &gt; ภาคผนวก&nbsp; ง</p>

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
งานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านสา ประจำปี 2555

<p> เทศบาลตำบลบ้านสา ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านสา ประจำปี 2555 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวังบ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง</p> <p> ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2555&nbsp;</p> <p> โดยภายในงานประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทเยาวชน การประกวดกระทงใบตอง การประกวดนางนพมาศ และการแข่งขันการชกมวย&nbsp;</p> <p> กิจกรรมสอยดาวของแต่ละหมู่บ้าน และมหรสพต่าง ๆ ฯลฯ</p>

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก

<p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่ใกล้ตัวพวกเราทุกคน โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก ซึ่งประเทศที่หยุดยั้งการระบาดได้อย่างถาวร ต้องทำให้บ้านอย่างน้อย&nbsp;95&nbsp;หลังใน&nbsp;100&nbsp;หลัง ปราศจากยุงลาย ดังนั้น เราทุกคนต้องช่วยกันกำจัดยุงลาย และควรชักชวนลูกหลาน ญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบ้านช่วยกันทำด้วย เราต้องทำอย่างน้อยทุก&nbsp;1-2&nbsp;สัปดาห์ ไปอีก&nbsp;4-6&nbsp;เดือน</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ยุงลายเป็นยุงที่ออกหากินในเวลากลางวัน (ไม่ใช่ยุงที่กัดเราตอนกลางคืน ซึ่งเป็นคนละชนิดกัน หรือเรียกว่ายุงรำคาญ) และเป็นยุงที่อาศัยอยู่ในบ้าน หรือที่ทำงานเราเอง ไม่ใช่ยุงรำคาญที่อยู่ตามป่าตามสวน มันชอบเกาะตามของที่มีสีดำหรือมืดชอบไข่ตามน้ำใสและนิ่ง ดังนั้น คูน้ำที่สกปรกไม่ใช่ที่เพาะพันธุ์ยุงลาย ลูกน้ำยุงลายส่วนใหญ่อยู่ในน้ำในห้องน้ำ แจกัน จานรองกระถางต้นไม้ กระป๋อง หรือขวดที่มีน้ำขังอยู่ เป็นต้น</p> <p> ดังนั้น ขอแนะนำให้สำรวจของเหล่านี้ในบ้านของท่าน และกำจัดลูกน้ำยุงลายดังต่อไปนี้</p> <p> <strong>&sect;&nbsp;&nbsp;จานรองตู้กับข้าวใส่เกลือ หรือใส่ผงซักฟอก หรือใส่น้ำส้มสายชู&nbsp;2&nbsp;ช้อนชา</strong></p> <p> <strong>&sect;&nbsp;&nbsp;ภาชนะใส่น้ำในห้องน้ำ</strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ตุ่มหรือถังเก็บน้ำใช้อาบ หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะสีดำหรือมืดทึบและปิดฝาภาชนะ&nbsp;(ถ้าทำได้) หรือใส่ปลาหางนกยูง&nbsp;2-10&nbsp;ตัว ขึ้นกับขนาดของภาชนะ หากปลาตายก็ให้ใส่ปลาเพิ่ม หรือใส่ทรายอะเบท&nbsp;8&nbsp;ช้อนชาต่อน้ำ1&nbsp;ตุ่ม (200&nbsp;ลิตร)</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. ซีเมนต์ตักน้ำราดส้วม เลิกใช้โดยปล่อยน้ำออกและเอาถังพลาสติกสีขาวรองน้ำแทน หรือทำตามแบบที่แนะนำสำหรับตุ่มน้ำ</p> <p> <strong>&sect;&nbsp;&nbsp;ภาชนะใส่น้ำดื่มหรืออาบน้ำ</strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. ตุ่มหรือถังเก็บน้ำ ทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับตุ่มหรือถังซีเมนต์</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. กะละมัง ใช้เสร็จต้องเทน้ำทิ้งแล้วคว่ำเสีย</p> <p> <strong>&sect;&nbsp;&nbsp;จานรองกระถางต้นไม้ เลิกใช้ (ถ้าทำได้) หรือใส่ทรายธรรมดาให้มีความลึก3/4ของจาน</strong></p> <p> <strong>&sect;&nbsp;&nbsp;แจกัน (โดยเฉพาะพลูด่าง) เลิกใช้ (ถ้าทำได้) หรือเติมทรายอะเบท</strong></p> <p> <strong>&sect;&nbsp;&nbsp;กระถางบัว เติมปลาหางนกยูง&nbsp;2-10&nbsp;ตัว ขึ้นกับขนาดของภาชนะ</strong></p> <p> <strong>&sect;&nbsp;&nbsp;กล่องน้ำทิ้งหลังตู้เย็น ล้างทำความสะอาดบ่อย ๆ หรือใส่ทรายอะเบท</strong></p> <p> <strong>&sect;&nbsp;&nbsp;อื่น ๆ (ขวด กระป๋อง ยางรถยนต์ เก็บใส่ถุงดำทิ้งเป็นขยะไป หรือฝังกลบ กะลา ถุงพลาสติก ตามบริเวณ บ้าน)</strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มาตรการที่สำคัญที่สุด และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดคือ ให้มีภาชนะที่มีน้ำขังให้น้อยที่สุด ดังนั้น สิ่งใดที่ไม่จำเป็น ถ้าเก็บใส่ถุงดำทิ้งได้ หรือฝังกลบจะดีที่สุด</p>

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 »