ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านสาทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ETI) ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านสาทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ETI) ประจำปีงบประมาณ 2563

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านสา

 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านสา

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป)

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 »