ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการวันเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา กำหนดโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ และสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลบ้านสา จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 »