ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ประชาสัมพันธ์ผลการอบรมโครงการอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท.
  • 23 ก.ค. 2563
  • 0
  • 2
ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [3.19 mb.] [.pdf]

ปลัดเทศบาล [3.26 mb.] [.pdf]