ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
รายงานผลการอบรม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็นบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"
  • 24 ก.ค. 2563
  • 0
  • 1