ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2563
  • 14 ต.ค. 2563
  • 0
  • 1
ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร

ดาวโหลดเอกสาร

201014-155623.pdf [0.38 mb.] [.pdf]