แผนยุทธศาสตร์

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบ้านสา (พ.ศ.2563-2567)
update : 14 เม.ย. 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2563-2567) [0.61 mb.] [.pdf]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2558-2562
update : 31 ต.ค. 2561
แผนยุทธศาตร์ [0.55 mb.] [.pdf]