พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

0 3

[embeddoc url=”http://www.bansa.go.th/web/wp-content/uploads/2018/11/006.pdf” download=”all”]

Leave A Reply

Your email address will not be published.