ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

งานจัดเก็บรายได้

1 of 2

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านสา

ที่อยู่ : 120 หมูที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054-369757
โทรสาร : 054-369999
เว็บไซต์ : www.bansa.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลบ้านสา (https://www.facebook.com/bansa.go.th)

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

1 of 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ…

ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี

ประกาศเรียกประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา

ข่าว/ประกาศทั่วไป

1 of 2

ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล

1 of 8

เจตจำนงค์สุจริต

1 of 6

คู่มือการปฏิบัติงาน

กฎหมาย/ระเบียบ

สาระน่ารู้

ภารกิจถ่ายโอน

1 of 4