ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านสา…

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาล…

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านสา

ที่อยู่ : 120 หมูที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054-369757
โทรสาร : 054-369999
เว็บไซต์ : www.bansa.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลบ้านสา (https://www.facebook.com/bansa.go.th)

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

1 of 32

งานจัดเก็บรายได้

1 of 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 41

ข่าวสารสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี

รายงานการประชุมสภา

ข่าว/ประกาศทั่วไป

1 of 3

ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล

1 of 11

หน่วยตรวจสอบภายใน

เจตจำนงค์สุจริต

1 of 6

กฎหมาย/ระเบียบ

สาระน่ารู้

ภารกิจถ่ายโอน

1 of 4