ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

การประชาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุกรในพื้นที่บ้านสาแพะ หมู่ที่ 3

ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านสาแพะเหนือ หมู่ที่ 7 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท…

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านสา

ที่อยู่ : 120 หมูที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054-369757
โทรสาร : 054-369999
เว็บไซต์ : www.bansa.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลบ้านสา (https://www.facebook.com/bansa.go.th)

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

1 of 61

งานจัดเก็บรายได้

1 of 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 46

ข่าวสารสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี

รายงานการประชุมสภา

ข่าว/ประกาศทั่วไป

1 of 3

ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล

1 of 12

หน่วยตรวจสอบภายใน

เจตจำนงค์สุจริต

1 of 7

กฎหมาย/ระเบียบ

ภารกิจถ่ายโอน

1 of 4