ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร…

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร…

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร…

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร…

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร…

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร…

โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร…

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากร…

งานจัดเก็บรายได้

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านสา

ที่อยู่ : 120 หมูที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054-369757
โทรสาร : 054-369999
เว็บไซต์ : www.bansa.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลบ้านสา (https://www.facebook.com/bansa.go.th)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

1 of 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

รายงานการประชุมสภา

ข่าว/ประกาศทั่วไป

ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล

1 of 6

เจตจำนงค์สุจริต

1 of 4

คู่มือการปฏิบัติงาน

กฎหมาย/ระเบียบ