บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3)ประจำปี 2565 เฉพราะรายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2565 เฉพราะรายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ของ อปท.อื่น

รับโอน(ย้าย) ทน.ลำปาง ลว. 15 พ.ย. 64 รับโอน(ย้าย) ทม.พิชัย ลว. 1 พ.ย. 64 รับโอน(ย้าย) อบต.บุญนาคพัฒนา ลว. 1 พ.ย. 64 รับโอน(ย้าย) ทม.เขลางค์ ลว. 15 ต.ค. 64 รับโอน(ย้าย) ทต.น้ำโจ้ ลว. 15 ก.ย. 64 รับโอน(ย้าย) ทต.เวียงตาล ลว.19…

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในขเตเทศบาลตำบลบ้านสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565