การขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านสา ปีที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2567

เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านสา ปีที่ 13 ประจำเดือนมีนาคม 2567