การติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เทศบาลตำบลบ้านสาขอประชาสัมพันธ์การติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งมายังเทศบาลตำบลบ้านสาเพื่อเข้าไปตรวจสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.bansa.go.th หรือทางเพจเทศบาลตำบลบ้านสา หรือโทร 054369757