คณะผู้บริหารทต.ป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ศึกษาดูงานการจัดการขยะของทต.บ้านสา

วันที่ 7 ก.ย.64 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบบ้านสา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ปลัดเทศบาล หน.สำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมาศึกษาดูงานการจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านสา

Leave A Reply

Your email address will not be published.