ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่


ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านสา
ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา 120 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054-369757
โทรสาร 
: 054-369999
เว็บไซต์ : www.bansa.go.th/web
Facebook : เทศบาลตำบลบ้านสา (https://www.facebook.com/bansa.go.th)
E-Mail : bansalocal2563@gmail.com