ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสา มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียด