โครงการ/กิจกรรม เทศบาลตำบลบ้านสา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลบ้านสา จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา

   

นายนภนนท์ สุริทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายวิชัย ชัยโส ราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสา ฯ

มอบยากำจัดหนอนข้าวโพดให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสาฯ

  

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแจ้ห่ม นายชาญ จูดคง มอบยากำจัดหนอนข้าวโพดให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 5 และหมู๋ที่ 10 ตำบลบ้านสาฯ